MQTT

  • AIS-receiver with ESP32, Wi-Fi and MQTT

    uFlex AIS_ESP32

    Traditionally, modules such as GPS and AIS communicate with a serial protocol such as RS232 or RS422, whether or not packaged in a virtual COM port over USB or Bluetooth. That principle, of one producer supplying "hard-wired" data to one consumer, has its limitations. This becomes immediately clear when several customers have to be served or sensors of completely different nature have to work together. And, finally, it lacks a constact factor around which things can be organized in time. A marketplace where supply and demand of data come together, enrich each other, and remain available. An MQTT broker acts as a spider in the web and takes care of this. How to get from AIS via NMEA -> JSON -> Wi FI -> MQTT -> Node-Red -> both in every corner of the hobby space and in the wide world? That's what this story is about.

  • AIS-ontvanger met ESP32, Wi-Fi en MQTT

    uFlex AIS_ESP32

    Traditioneel communiceren modules als GPS en AIS met een seriële protocol als RS232 of RS422, al dan niet verpakt in een virtuele COM-poort over USB of Bluetooth. Dat principe, van één producent die aan één consument "hard-wired" "gegevens levert, heeft zo zijn beperkingen. Dat wordt onmiddellijk duidelijk wanneer er meerdere afnemers bediend moeten worden of sensoren van geheel verschillende geaardheid moeten samenwerken. En, tenslotte, het ontbreekt aan een constante factor waaromheen zaken in de tijd georganiseerd kunnen worden. Een marktplaats waar vraag en aanbod van gegevens bij elkaar komen, elkaar verrijken, en beschikbaar blijven. Een MQTT-broker fungeert als spin in het web rekent hier mee af. Hoe kom je vanuit AIS via NMEA -> JSON -> Wi-FI -> MQTT -> Node-Red -> zowel in alle uithoeken van de hobbyruimte als die in de wijde wereld? Daar gaat dit verhaal over.